การลงทุนในศตวรรษที่ 21 ต้อง Venture Capitalist

venture capitalist คืออะไร

ศตวรรษที่ 21 คือยุคแห่งการลงทุน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ต่างให้ความสำคัญทางด้านการเงิน การลงทุน ตลาดจนความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทำให้เข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจ จนพวกเขาอยากเป็นนักลงทุน เพราะว่าการได้ผลตอบแทน หรือทำกำไรได้อย่างมาก  อีกทั้งมีเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างระบบอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านเงิน และการลงทุนแพร่กระจ่ายไปทุกมุมโลก

โลกของการลงทุน มีอยู่หลายประเภทให้ลงทุนกันอย่างมากมาย เช่นการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีหุ้นอยู่หลายบริษัทให้ลงทุน หรือจะเป็นการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่หลายประเภท ตั้งแต่การลงทุนซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร ไปจนถึงการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยให้เช่า

อีกทั้ง การลงทุนกับกองทุนต่าง ๆ เช่นกองทุนน้ำมัน หรือกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่มากมายให้เลือก หรือจะเป็นการลงทุนกับทองคำ ซึ่งการลงทุนของโลกสมัยใหม่นี้ อาจเป็นไปตามความถนัด ความชอบ หรือความรู้ในด้านนั้น ๆ แล้วความรู้ในการลงทุนควรจะมีในเรื่องของอะไร หรือควรมีความรู้ในด้านใดบ้าง

ความรู้ในการลงทุนแบบพื้นฐาน ควรรู้ในด้านเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของประเทศที่ไปลงทุน ตลอดจนเรื่องของ GDP หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการบริโภค การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง การส่งออกที่สำคัญของประเทศนั้น แล้วยังมีในเรื่องของดัชนีชีวัดทางเศรษฐกิจอีกหลายตัว ที่ต้องนำมาประกอบการวิเคราะห์การลงทุน

แต่ถ้าวิเคราะห์กันในเชิงลึกมากกว่านั้น ต้องศึกษานโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป เช่น อังกฤษ เยอรมัน หรือประเทศจีน ที่มีเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างมาก รวมไปถึงญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่รองลงมา ซึ่งต้องติดตามนโยบายของธนาคารกลางประเทศนั้น เพราะว่ามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ โดยเรื่องของความรู้ในการลงทุนมีรายละเอียดอีกมาก

ต่อมาเป็นเรื่องที่คนตั้งคำถามมากันมากเหลือเกินว่า ถ้าคิดจะลงทุนในประเภทต่าง ๆ แล้วการลงทุนต้องใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไรกันถึงจะลงทุนได้

การลงทุนสมัยใหม่ อาจไม่ต้องใช้ทุนส่วนตัวกันมากมาย หรือไม่ต้องใช้เลยก็ว่าได้ แล้วเงินทุนมาจากไหนกัน ก็จากการกู้หรือขอสินเชื่อต่าง ๆ หรือมีอีกหลายทางที่เป็นแหล่งระทุนสำคัญ ซึ่งทั้งหมดนั้น เป็นการลงทุนในแบบ OPM หรือที่เรียกว่า Other People’s Money ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากในขณะนี้

ท่านคงอยากรู้แล้วว่า OPM คืออะไร คำตอบคือ การใช้เงินคนอื่นในการลงทุน มาสร้างความมั่งคั่งให้กับท่านได้

เงินทุนของคนอื่น อาจมาจากการขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่คนส่วนใหญ่มักเข้าหากัน หรือไม่ก็ใช้วิธีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

แต่มีเงินทุนที่มาจากการลงทุนอยู่แบบหนึ่ง ที่ให้ผลตอบแทนแบบก้าวกระโดด มาถึงตรงนี้ท่านคงอยากรู้ขึ้นมาทันใด  ต้องขอเฉลยทันทีว่า Venture Capitalist  ที่ตอบโจทย์การลงทุนแบบใหม่ โดยใช้เงินผู้อื่นในการลงทุน

Venture Capital หรือย่อว่า VC คือกองทุนร่วม โดยมี Venture Capitalist หรือย่อว่า VCs จะเชื่อมโยงให้นักลงทุน (Investor) กับบริษัทที่เป็น Venture Capital ซึ่งเป็นการทำการตลาดและได้ค่าคอมมิชชั่น ทำให้อาชีพ VCs เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงสุดในสหรัฐอเมริกา

สำหรับการทำการตลาดเป็นแบบ Crowdfunding ซึ่งคำนี้ประกอบด้วย Crowd คือมวลชน หรือกลุ่มคน ส่วนคำว่า Funding คือการระดมทุน เมื่อรวมกันแล้วก็คือการระดมทุนจากมวลชน ซึ่ง Crowdfunding เป็นแหล่งเงินทุนจำนวนมาก ให้กับ Venture Capital

ตัวอย่างของ VC นั้นก็คือ Uber และอีกหลาย VC ที่ใช้การระดมทุนและประสบความสำเร็จของโลกปัจจุบัน

Venture Capitalist จึงเป็นการลงทุนในศตวรรดที่ 21 ซึ่งเป็นเทรนที่ได้รับผลตอบแทนอย่างสูง แต่การลงทุนในแบบ VCs ต้องเข้าใจความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมสำหรับทำธุรกิจให้ได้เปรียบในการแข่งขันในศตวรรคที่ 21 อย่างแท้จริง

Search