Category: Inspiration
เปิดหลักสูตร Alibaba Netpreneur Training Program ครั้งแรกในไทย

เปิดหลักสูตร Alibaba Netpreneur Training Program ครั้งแรกในไทย

0

Alibaba Netpreneur Training Program เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ จัดขึ้นโดยบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่จากจีน ก็คือ Alibaba นั่นเอง ...

ประวัติ Kevin Plank ผู้ก่อตั้ง Under Armour

ประวัติ Kevin Plank ผู้ก่อตั้ง Under Armour

0

Kevin Plank ก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแห่ง CEO ของ Under Armour โดยผ่านจุดเปลี่ยนผันในชีวิตหลายครั้ง เริ่มจากเด็กเกเรที่ใคร ๆ ก็กล่าวหาว่าไม่เอาไหน ไต่เต้าขึ้นมาสู่ CEO ...

Search