Tag: Alibaba
เปิดหลักสูตร Alibaba Netpreneur Training Program ครั้งแรกในไทย

เปิดหลักสูตร Alibaba Netpreneur Training Program ครั้งแรกในไทย

0

Alibaba Netpreneur Training Program เป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ จัดขึ้นโดยบริษัท E-Commerce ยักษ์ใหญ่จากจีน ก็คือ Alibaba นั่นเอง ...

Search