Tag: Kevin Plank
ประวัติ Kevin Plank ผู้ก่อตั้ง Under Armour

ประวัติ Kevin Plank ผู้ก่อตั้ง Under Armour

0

Kevin Plank ก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตแห่ง CEO ของ Under Armour โดยผ่านจุดเปลี่ยนผันในชีวิตหลายครั้ง เริ่มจากเด็กเกเรที่ใคร ๆ ก็กล่าวหาว่าไม่เอาไหน ไต่เต้าขึ้นมาสู่ CEO ...

Search